Agrarisch


Onze agrarische werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 •     Ronde balen persen
 •     Ronde balen ruimen
 •     Hooi persen
 •     Inkuilen
 •     Grasland verbeteren
 •     Greppelen
 •     Aanbrengen van erfverharding
 •     Wallen frezen
 •     Ruige mest uitrijden
 •     Dunne mest uitrijden d.m.v.sleepvoet
 •     bouw van dammen en bruggen
 •     Aanleggen van kavelpaden